Posts

Showing posts from July, 2010

Taiwan: Zheng Xian Hui Zhuan Sushi

Taiwan: Fried Rice/Noodle Stand

Taiwan: Wan Fu Hao

Taiwan: Taiwan's First Popcorn Chicken

Taiwan: KFC

Taiwan: Xin Cui Yuan

Taiwan: Fu Le Taiwanese Shabu Shabu

Taiwan: Ba Kong Rou

Taiwan: Fruit 8

Taiwan: Rao He Night Market

FOLLOW OUR ADVENTURES ON INSTAGRAM!